"Европейско Кенгуру"- национално математическо състезание

Уважаеми родители,

На 16.03.2023г. от 12:00чдо 13:30ч.

в 23. СУ ще се проведе Националното математическо състезание

„Европейско кенгуру“

за ученици от І-ви до ХII-ти клас

 

В срок до 06.03.2023г. родителят /настойникът/ подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика до директора на 23. СУ.

Учениците от първи до четвърти клас предават заявлението и декларацията на класния ръководител.

Учениците от пети до дванадесети клас подават попълнените и сканирани документи за участие на имейл адрес:hr_23su@abv.bg или в канцеларията на 23.СУ.

Участието за всички ученици е безплатно!