Ферма. Изработване и представяне на проект

В иновативната паралелка на 2.б клас с класен ръководител г-жа София Бонева се проведе интегративен урок, който съчетава знания и умения по предприемачество, околен свят, технологии и предприемачество, български език, математика, изобразително изкуство. Часът по иновативен свят и проект "Бъдещето съм аз. Предприемачество за най-малките" дадоха свобода в начина на представяне на идеите и креативността на делфинчетата. Наслаждавайте се на творенията, резултат от учене чрез правене и сръчни ръчички.