Философия

Домашна работа на 10.А и 10.Б клас- “СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕНА ФИЛОСОФСКА ШКОЛА”