Финал проект "Професия за теб"

Уважаема г-жо Чанева,

Уважаема г-жо Вълкова,
С предаването на необходимите документи официално приключи проектът “Професия за теб”.
Искам да изразя моята благодарност за партньорството на 23 СУ. В това не леко време, наред с всекидневните ви ангажименти по ръководство на училището и пренастройване на работата ви към една нова среда, вие направихте необходимото за провеждане на проекта, оказахте ни пълно и ползотворно съдействие.
Желая на вас, на класните ръководители на 12ти клас и на целия екип на училишето здраве и успехи за 23 СУ да продължи да бъде водещо в София и страната.
С готовност за съдействие и голяма благодарност,
Драгомир Бояджиев
Отзвук от проекта