ФИНАНСОЛОГИЯ ВСЯКО ЕВРО Е ВАЖНО

На 29 май 2018 г. в 23 СУ„Фредерик Жолио-Кюри” се проведе последният етап от образователния проект за ранна финансова грамотност „Финансология - всяко € е важно“. Проектът се реализира от Сдружение „За активно образование“, в партньорство с 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" и се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма ''Европа'' 2018.

 

Гости на събитието бяха г-жа Нина Чанева – директор на 23 СУ, г-жа Иванка Вълкова - зам.-директор, г-н Николай Николов – общински съветник, както и членове на Програмния съвет на Програма „Европа“.

 

В продължение на 3 месеца, след поредица от посещения във II и IV клас, чрез активна работа с децата по анкетни карти и занимателни игри, бяха проучени познанието и разбирането на учениците за еврото като разплащателно средство и ролята му като обща валута в рамките на ЕС.

 

На базата на получената информация за пропуските във финансовите им знания беше изготвен Учебен пакет „Финансология - всяко € е важно“, който съдържа необходимите ресурси за преподаване на темата за еврото. В партньорство с Мирамар филм бе произведен и първия в България образователен късометражен анимационен филм за финансова грамотност. Децата се запознаха с Нико, Моли и Брейни- анимационните герои, които ще ги съветват как да взимат разумни финансови решения, каква е стойността на еврото и къде и как може да бъде обменено.

Пакетът „Финансология - всяко € е важно“ е достъпен в сайта на Сдружение „За активно образование“, а анимацията в Youtube канала на проекта.

Проектът има за цел да подпомогне работата в училищна среда чрез иновативни техники, насочени към изграждане на финансовата грамотност на българските деца, придобиване на базови финансови умения, създаване на финансова дисциплина за планиране и спестяване, проява на инициативност и предприемчивост, развитие на рационална интелигентност и личностна мотивация. 

 

Защото будните хлапета днес ще са успешните възрастни утре!