Финансова подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

 

 

Уважаеми родители,

Моля да се запознаете с писмо на  д-р Ваня Кастрева - Началник на РУО - София-град

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,      

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката с № 9105-309/17.09.2020 г., вх. № РУО1-24891/17.09.2020 г., и писмо на министъра на труда и социалната политика, приложено Ви изпращам информация за финансовата подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД