Международна конференция по зелено предприемачество

 

На 28-29 септември ученици от 23 СУ от 11д клас с преподавател Петя Пеева взеха участие във финалната международна конференция по зелено предприемачество. В конференцията участваха 60 учители, ученици от България, Гърция, Латвия, Норвегия и Румъния, представители на държавни институции, неправителствени организации и бизнеса, които са ангажирани с темите за кръговата икономика и зеленото предприемачество, участваха в организираната от JA България Международна конференция по зелено предприемачество. Събитието се проведе в JA Startup Хамбар в София тех парк и обобщи философията, резултатите, въздействието и постиженията на проекта GREENT, съфинансиран от програма „Еразъм+“на Европейския съюз, който JA България инициира през 2015 г. Партньори на българската неправителствена организация бяха още 4 организации от европейската мрежа на Джуниър Ачийвмънт – от Гърция, Румъния, Латвия и Норвегия. Мисията на проекта е да създаде образователни инструменти, които да помогнат на учителите в Европа да изградят у своите ученици мисловна нагласа за екологосъобразно предприемачество.

В първия ден на конференцията бяха представени успешни примери на български зелени предприемачи, както и резултатите и оценката от въздействието на проекта до момента. Достъпни за ползване от всички желаещи са методология за преподаване на зелено предприемачество чрез метода на blended learning (смесено обучение, използващо онлайн технологии в съчетание с традиционно преподаване в класната стая), учебна програма по зелено предприемачество и наръчник за учителя с 36 разработени урока, съдържащи насоки и идеи за активности за работа в клас. През пролетта на 2017 г. над 1000 ученици от петте държави преминаха и през пилотно преподаване на част от разработените уроци.

Във втория ден на конференцията бяха представени добри практики и първи стъпки в специализираното образование по зелено предприемачество от Нигерия, Италия, Испания. Конференцията завърши с практически уъркшоп по ръчно изработване на натурална козметика, в рамките на който всички участници имаха възможност да си направят репеленти срещу насекоми от изцяло естествени съставки. Партньорите по проекта GREENT разглеждат заключителната конференция само като поредна стъпка в своята стратегия за разширяване на преподаването по темата зелено предприемачество.

През учебната 2017-2018 в рамките на проекта „Твоят час” в нашето училище ще се проведе пълният курс с теми по зелено предприемачество.