Графици І срок- консултации; ІІЧК; класни работи

Уважаеми родители и ученици,

От прикачените файлове може да се запознаете с графиците за І срок на 2018/ 2019 за:

  1. Консултации на учители по предмети и смени.
  2. ІІ ЧК на класните ръководители.
  3. График за класни работи.