Графици за ВТОРИ срок- консултации, ІІЧК, класни работи

Уважаеми родители и ученици, 

От прикачените файлове може да се запознаете с графиците за втори срок за провеждане на:

  1. Консултации на учителите.
  2. Втори час на класа на класните ръководители.
  3. Класни работи.