ГРАФИК- ИЗПИТИ- приравнителни; поправителни за 12 кл.; за промяна на оценка 12кл.; за годишна оценка

Уважаеми родители и ученици,

Запознайте се с обобщен график (вижте прикачения файл) за изпити:

1. Приравнителни

2. За промяна на годишна оценка-  от12кл.

3. Поправителни- за 12кл.

4. За годишна оценка на ученици в СФО

Изпитите се провеждат в училище при спазване на лични и училищни противоепидемични мерки.

Телефони за връзка:

Красимира Йончева- 0898218370

Елена Драганова- 0882003705

от УР