График първа поправителна сесия за 12 клас- СФО' 2019; ДФО и СФО от минали години

Уважаеми родители и ученици,

Запознайте с графика за първа поправителна сесия за 12клас- за ученици в СФО ( '19); дневна или самостоятелна форма на обучение от минали години.

Изпитите се провеждат в каб. 210. Изпитът по чужд език се състои от две части- писмена и устна. Изпититът по ИТ се състои от две части- писмена и практическа.

ПРЕДМЕТ ДАТА/ ден час Явява/т/ се:
Италиански език 07.05./ вторник 10:30 А.Н.; Н.Н.
Немски език 07.05./ вторник 10:30 М.Г.
Свят и личност 08.05./ сряда 10:00 С.И.; Н.Н.; Й.В.
Английски език 09.05./ четвъртък 09:00 Н.Н
История и цивил. 09.05./ четвъртък 09:00 В.Д.; А.Н.; М.Г.; С.И.
Математика 10.05./ петък 09:00 Л.Т.; И.И.; С.И.; М.Б.; Н.Н.; В.В.; Я.Г.; Й.В.
ИТ/зип/ 13.05./ понеделник 10:30 Н.Н.
Геогр. и икон. 13.05./ понеделник 10:30 В.Д.; Б.П.; С.И.; М.Б.; В.В.; Я.Г.; Й.В.
Български език и литература 14.05./ вторник 09:00 С.И.; Е.Д.; Н.Н.; Й.В.; М.Р.