График ПОПРАВИТЕЛНИ изпити- 12 клас

Уважаеми ученици,

 

Моля да се запознаете с графика за поправителни изпити- втора поправителна сесия.

ДАТА/ Ден

Час

Предмет

Ученици

28.06.23г.

Сряда

08:30

Философия и ценности

12а- Е.И.; С.Ч.

30.06.23г.

Петък

08:30

Биосфера- структура и процеси

12а- С.Ч.

30.06.23г.

Петък

08:30

БЕЛ (ООП)

12а- Е.И.

04.07.23г.

Вторник

09:00

Философия и политика

12а- Е.И.; С.Ч.

05.07.23г.

Сряда

09:00

Психология на личността

12а- Е.И.

05.07.23г.

Сряда

09:00

Писмено общуване

Писмен изпит

12а- С.Ч.

05.07.23г.

Сряда

12:30

Устно общуване

Устен изпит

12а- С.Ч.

07.07.23г.

Петък

09:00

България и регионална политика

12б- Ф.Г.

12в- Б.Р.; Л. Д.

07.07.23г.

Петък

09:00

АЕ (ООП)

Писмен+устен

12а- С.Ч.