График втора поправителна сесия- м. Септември.23г.

Уважаеми родители и ученици,

 

Моля да се запознаете с графика за втора редовна поправителна сесия за ученици от дневна и самостоятелна форма на обучение през м. Септември.23г.:

 

дата/ час предмет явява/т се:

04.09.23г.

09:00ч.

Предприемачество

9б'сфо- С.П.

11в'сфо- А.А.

05.09.23г.

09:00ч.

Философия 11в'сфо- А.А.

07.09.23г.

09:00ч.

АЕ 11в'сфо- А.А.

08.09.23г.

09:00ч.

АЕ

6 клас

11в'сфо- А.А.

11в'сфо- Л.В.

08.09.23.г.

09:00ч.

Математика- РП

10в- Н.К.

11б'сфо-Р.А.

11.09.23г.

09:00ч.

БЗО

10в- Н.К.

11.09.23г.

09:00ч.

ГИ

9б- В.Г.

11б'сфо-Р.А.

11в'сфо- А.А.; Л.В.

11.09.23г.

12:30

ХООС

ФВС

9б'сфо-С.П.

11в'сфо-Л.В.

12.09.23г.

09:00ч.

Математика

6 клас

10в- Н.К.

11б'сфо- Р.А.

11в'сфо- А.А.; Л.В.

13.09.23г.

09:00ч.

ИтЕ

11б,в'сфо