График за ЯНУАРСКА поправителна сесия за 12 клас

Уважаеми родители и ученици,

Запознайте с графика за ЯНУАРСКА поправителна сесия за 12клас- за ученици в дневна или самостоятелна форма на обучение от минали години.

Изпитите се провеждат в каб. 210. Изпитите по чужд език се състоят от две части- писмена и устна.

ПРЕДМЕТ ДАТА/ ден час Явява/т/ се:
Български език и литература 25.01./ петък 10:30 И.И.; Я.Г.
Немски език 25.01./ петък 10:30 М.Г.
Геогр. и икон. 28.01./ понед. 10:00 Г.С.; И.И.; М.Б.; Я.Г.
Математика 30.01./ сряда 10:00 Л.Т.; И.И.; М.Б.; Я.Г.
История и цивил. 30.01./ сряда 10:00 Г.С.; М.Г.