График за консултации и II Час на класа I срок 2017/2018 г.

За повече информация вижте прикачените файлове.