ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛ ОТ ДАТА ЧАС КАБИНЕТ
1. Български език и литература Св. Кацарова 03.09.2018 09:00 208
2. Английски език Ем. Ленкова 27.08.2018 13:00 309
3. Френски език Афр. Сариева 03.09.2018 10:00 313
4. Математика Б. Тошкова 03.09.2018 11:00 210
5. История и цивилизация Д. Ламбова 10.09.2018 09:00 413