Има с какво да се похвалим

Отлично представяне на 11 ученици от 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“  на  олимпиадата по италиански език.

УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО ИЗКАЗВА БЛАГОДАРНОСТ НА Г-ЖА КРИСТИНА

ТАНЕВА, Г-ЖА МАРТИНА БОНЕВА И Г-ЖА ЮЛИЯНА ЦЕНКОВА, КАКТО И НА ТЕХНИТЕ

УЧЕНИЦИ ЗА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ,