ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 /2025 ГОДИНА

Уважаеми родители, 

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА

2024 /2025 ГОДИНА СЕ НАМИРА В СЕКЦИЯ  - ПРИЕМ - ЗА ПЪРВИ КЛАС.

УР 23.СУ

 

Поради провеждане на НВО в Х клас на 10.06.2024 г., записването в този ден ще бъде от 13:30 до 17:00 ч.