Покана за Обществен съвет

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На 18.10.2016 г. от 18:00 ч. за учениците от II, III, IV, V, VI и VII клас и на 19.10.2016 г. от 18:00 ч. за учениците от VIII, IХ, Х, ХI и ХII клас в 23. Средно училище  „Фредерик Жолио-Кюри“ ще се проведат родителски срещи за излъчване на  представители за събранието на родителите, на което ще бъде избран Общественият съвет на 23. Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри.

За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик в училището или професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на ученици от училището.

В събранието и/или в срещите на родителите може да участва с право на глас само един родител на ученик.

Подробна информация за функциите и правомощията на Обществения съвет може да откриете на сайта на училището.

 

С уважение,

НИНА ЧАНЕВА

 

Директор на 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“