Информални иновации

 

Фондация „Институт за информални иновации” (ИИИ)

 

Сборникът е достъпен тук:  http://iii-bg.org/blog/?page_id=1392.