Инициатива "Децата на героите в бяло"

Петокласниците на 23.СУ"Фредерик Жолио–Кюри"получиха дарение от Българския лекарски съюз.Продиктувано от благотворителната инициатива "Децата на героите в бяло". А директора на училището получи поздравителна грамота.