Национална програма „Иновации в действие“ - 2022 г.

Ден първи – 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ посрещна гостите от СУ „Петко Рачов Славейков“ - гр. Кърджали, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - гр. Ботевград и 109. ОУ „Христо Смирненски“ - гр. София.

На първи юни ученици от иновативните паралелки се включиха в тържественото откриване на срещата на иновативни и неиновативни училища по проект „Иновации в действие“, на която домакин беше 23.СУ. Гостите бяха поздравени с Химна на 23.СУ, песни и танцови изпълнения на хореографските паралелки - участващи в проекта.

Ръководители бяха главен учител Таня Нинова - учител по музика и културология, и старши учител Галя Христова - хореограф на 23.СУ.

В училищния двор беше направена „Художествената работилница“ под ръководството на учителя по културология и ИИ г-жа Димитра Бобанац - старши учител, в която ученици от 8. и 9.клас - иновативни паралелки - показаха „Стрийт арт“ и изработването на хартиени шапки и перуки в стил от различни епохи в развитието на изкуствата. Учениците от гостуващите училища също взеха участие.

Ден втори - Интегративен урок „С мисъл за другите“, чрез който делфинчетата от 3.б клас популяризираха 17 - те глобални цели за устойчиво развитие на ООН. Показаха как знанията и уменията, придобити в часовете по отделните учебни предмети, допринасят за осъществяването на целите. Официални гости: Ваня Блъскова - старши експерт „Изкуства“ в РУО-гр.София, Мария Янкова - програмен директор „Образование“- УНИЦЕФ, родители и партньорски училища.

В училищния двор беше разиграно „Човешко монополи" - по проект на иновативната паралелка – 10.б клас и иновативните „Делфинчета“ от 3.б клас.

Големите ученици подготвиха площадката на открито, на която беше представена играта с познавателен елемент. В отборите се включиха и гостуващите ученици от партньорските училища.

Открит урок на 4.в клас „Иновативен свят“ на тема „Зная, мога и успявам“, с ръководител г-жа Елена Божилова – учител начален етап. Участниците и гостите бяха запознати с темата на урока и се сформираха екипи, на които им беше поставена задача: „Ученето е процес, който продължава през целия живот“. Смисълът на ученето е да умеем да прилагаме придобитите знания в живота. Само тогава можем да кажем: „Зная, мога и успявам“. Всеки от екипите - „Българското чудо", „Софийските потайности", „Министър за една седмица", „Алея на славата", представи своята презентация, както и изработените проекти. 

Бяха изработени  пътеводители на София, алея на славата, чипровски килими с прежда и текстил. Екипът „Министър за една седмица“ написа програма за подобряване на спортната МТБ в София. Постави се акцент върху „Учене чрез правене“.

Вторият ден от нашето домакинство приключи с ролева игра „В съдебната зала“, с ръководители г-жа Кристина Петрова – учител по БЕЛ и „Ораторско майсторство“ – иновативен предмет, съвместно с г-жа Габриела Поборникова – учител по Философия и Гражданско образование в гимназиален етап.

Учениците от 8.б, 9.б и 10.б клас – иновативни паралелки, бяха разделени на 3 групи, като участие взеха и нашите гости – учители, ученици и директори. Екипите „Съдия”, „Защита”, „Обвинение” и „Съдебни заседатели“ получиха казус, в който трябва да преценят дали са нарушени определени права и закони. Бяха им дадени откъси от Конституцията, Закон за защита от дискриминация, Кодекс на труда и Наказателен кодекс. Същите бяха раздадени и на гостите в публиката.

След проведения съдебен процес група - „Съдия“ и „Съдебни заседатели“ излязоха с решение, че обвиняемият по делото не подлежи на наказателна отгорност. Публиката не оспори решението.

Денят завърши с опознавателна обиколка на забележителностите на град София и посещение на „Регионален исторически музей – София“

Ден трети – заедно с гостите, председателя и заместник-председателя на Ученическия съвет на 23.СУ, посетихме „Народното събрание“.