ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР - КЮРИ - 12.10.2018 г.

За пета поредна година на 12.10.2018 г. 23 СУ „Фредерик Жолио - Кюри“ в партньорство с Европейското висше училище по икономика и мениджмънт проведе иновационен лагер Кюри 2018 г.

Тема на лагера беше „Боклукът за теб е съкровище за мен”

Фундаментална предпоставка за възникване на идеята за ИЛ Кюри е новата постановка на образователната политика за Поставяне на ученика в центъра на образователния процес

Едновременно с академичното образование ние търсим механизми за провокиране на креативното мислене в учениците и търсим устойчив път за реализиране на практика на смесеното обучение

Наша стратегическа цел е развитие на ключови компетентности в нашите ученици, което е възможно чрез провокиране на техния интерес и създаване на стимули да продължават своето образование и формиране на ясно изразена гражданска позиция.

Чрез интерактивни форми на обучение  като иновационни лагери ние се стремим да постигнем онази крайна фаза на креативното мислене „инсайт”, проявяваща се в озарение, прозрение и творчество чрез себепознаване и изграждане на компетенции за проактивно отношение към действителността

Чрез ИЛ КЮРИ в пет последователни години ние излизаме от сферата на стандартното и навлизаме в необятния космос на нестандартното мислене, което е заложено във всеки един от нас, стига да му позволим да излезе и да се развие.

Участие в лагера взеха ученици от гимназиален етап на:

·         23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"град София

·         Първа английска езикова гимназия град София

·         119 СУ "Академик Михаил Арнаудов" град София

·         137 СУ "Ангел Кънчев" град София

·         101 СУ "Бачо Киро" град София

·         170 СУ "Васил Левски" град Нови Искър

·         2 СУ "Академик Емилиян Станев" град София

·         44 СУ Неофит Бозвели " град София

·         Гимназия за дигитални умения "Софт Уни Светлина" град София

Официални гости на лагера бяха:

Д-р Ваня Кастрева началник РУО

Г-н Петър Асенов AIP Solutions

Г- жа Мита Георгиева СОС Комисия по образование

Г- жа Елица Панайотова координатор на проект Зелена София

Д-р Светослав Маноилов ст.експерт бизнес развитие ДАБ

Г-н Диян Стаматов – директор на 119 СУ

Г-жа Нина Чанева – директор на 23 СУ

В рамките на един ден учениците работиха в 5 отбора по 10 участника в отбор, разпределени на случаен принцип. Те търсиха идеи как да превърнат боклука в полезен ресурс и да намалят екологичния отпечатък, който всички ние оставяме в ежедневието си. След това презентирахаа своите идеи пред жури.

Останалите участници работиха в творчески работилници. Те се запознаха с правилита на дебатирането, генерирането на иновативни идеи и стандартите за създаване на сполучлив бранд. След това разработиха свои стратегии за ефективно и устойчиво управление на иновативен град „КЮРИ” и ги представиха на предизборен дебат за кмет на града.

Впоследствие всички предложиха и модел за химн, герб и знаме на града. Техните идеи бяха одобрени от гражданите на града.

След оспорвана битка и тежки дебати нашият град „КЮРИ” вече е разпознаваем – с кмет и негова стратегия за управление, герб, знаме и химн, а всички участници са по-уверени в себе си, амбицирани за усвояване на нови знания и с много нови приятелства.