Иновационен лагер "Кюри" 2022 година

 

Иновационен лагер „КЮРИ” 2022 година - 26.06.2022 г. - 28.06.2022 година  -град Кърджали

 

Иновационният лагер „КЮРИ” се организира по инициатива на 23.СУ „Фредерик Жолио – Кюри” София.

 

ТЕМА НА ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР „ КЮРИ” 2022

„Инвестиционно предложение по националния план за възстановяване и устойчивост.

Следващото поколение сме ние!“

Чрез интерактивни форми на обучение  като иновационни лагери се постига онази крайна фаза на креативното мислене „инсайт”, проявяваща се в озарение, прозрение и творчество чрез себепознаване и изграждане на компетенции за проактивно отношение към действителността.

Участници:

23 Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри" - град София

Средно училище "Петко Рачов Славейков" - град Кърджали

Езикова гимназия "Христо Ботев" - град Кърджали