Иновационният лагер "The Code"

На 19.03.2019 г в  23 СУ „Фредерик Жолио – Кюри” София се проведе иновационен лагер “The Code”. Той се организира съвместно с Джуниър Ачийвмънт България.

Иновационният лагер е интензивен уъркшоп за генериране на идеи, по време на който учениците се събират, за да мислят върху конкретно предизвикателство и да предложат идеи за успешното му решаване. Учениците са разделени в отбори и трябва да предложат решение, като разполагат с информация (чрез достъп до Интернет), компютърни ресурси и съветите на ментори с реален бизнес опит.

Казусът на настоящият иновационен лагер е „Генериране на социална бизнес идея и разработване на стратегия за нейното популяризиране с помоща на социалните мрежи.

Участие взеха 58 ученици от 7 и 8 клас на профил „Предприемачески”.

Настоящата инициатива има няколко основни цели:

1. Да запознае младите хора с възможностите за професионално развитие в сферата на дигиталния маркетинг;

2. Да изгради знания, умения и компетенции за решаване на предизвикателство чрез предприемачески подход, креативност и иновация;

3. Учене чрез правене, учене чрез преживяване;

Освен всичко, учениците се учат да работят в екип, да изграждат интердисциплинарни връзки и да разбират ролята на информацията като основен икономически и обществен ресурс.