иновативен 3.б клас -делфинчета

Преговор и обобщение на наученото във втори клас за живата и неживата природа - мисловни карти по човекът и природата.