Иновативен свят 3.в клас

Учениците от 3.в клас влязоха в ролята на старите занаятчии. В часа по Иновативен свят възродиха грънчарството, като проявиха творчество и украсиха прекрасни съдове от глина