Иновативен свят, 4.б клас

Колко много знания и умения демонстрираха делфинчетата от 4.б клас, с класен ръководител г-жа София Бонева! В часа по иновативен свят представиха проектите си, посветени на селищата в България. Демонстрираха завидни умения, свързани с проучване и систематизиране на информация, предприемчивост, избор на представяне на идея.  Показаха усвоени компетентности за изразяване на роден език, математически компетентности, оценка и самооценка.