Иновативен свят и делфинчетата

В часа по иновативен свят учениците от 3.б клас влязоха в ролята на майстори от епохата на Възраждането. Със сръчните си ръчички твориха красота. Браво, делфинчета!