Иновативен свят във 2.в клас на тема "Земята диша"

На 14.02. 2020г. беше проведен открит урок по Иновативен свят във 2.в клас на тема "Земята диша". Гости на урока бяха г-жа Ваня Вълкова и родителите на децата от класа.