Иновативен свят

В час по иновативен свят малките лъвчета от 1.в клас
опознават света около тях!