Иновативен свят

Учениците от 3.в клас -иновативна паралелка, в час по Иновативен свят представиха своите проекти за културните и природни забележителности в България. Децата работиха по екипи. Организирахме и конкурс за най-добър проект. Всеки екип имаше право да оценява останалите екипи по предварително зададени критерии. 

Резултатите бяха забележителни.
Класен ръководител - Елена Божилова