Иновативен свят

"От ябълки, пуканки и дрян, аз съм завладян/а"
В час по иновативен свят на лъвчетата от 1. в клас с баба от класа  -  лесно
  забавно и интересно!