Иновативно у-ще: Куклено шоу

В часовете по "Иновативен свят": "Парцалената кукла Еми и нейните приятели" и "Куклено шоу", малките делфинчета от 1.Б клас изработиха кукли, дадоха им имена и роли. Имаше балерина, боксьор, дизайнер... и защо ли не е изненада - дядо, за когото ще се погрижат, така както го правят и в живота. Децата разиграха различни, измислени от тях сюжети. Интегративният урок допринесе за развитието на умения, свързани с ключовите компетентности: Общуване на роден език; Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите; Обществени и граждански компетентности; Инициативност и предприемачество; Културна осъзнатост и творчески изяви.