Иновативно училище

Иновативен свят в класа на делфинчетата от 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри". Талантливите третокласници на г-жа София Бонева влязоха в ролята на велики личности от нашата  историята. Вълнуващото пресъздаване на периода от създаването на българската държава до освобождението от османско владичество е резултат от интегрирането на знания и умения по "Човекът и обществото" и "Технологии и предприемачество". Гости на представлението бяха г-жа Вълкова - зам-директор, ресурсен учител,  стажант-учител, родители.