ИНСТРУКТАЖ БДП - ИЗВЪНРЕДЕН - Беседа по БДП с ученици от 1 клас