Изпълнител на платена извънкласна дейност "Фехтовка"