Изпити за приключване на втори срок/ година за ученици от 12 кл.

График на изпити за приключване на втори срок/ година за ученици от 12 клас (дневна форма на обучение)- м. МАЙ.2018г.

Изпитите по ЧЕ се състоят от писмена и устна част.

Изпитът по ИТ се състои от писмена и практическа част.

Кабинетът за провеждане на изпитите е к.210 и е под видеонаблюдение.

ДАТА ДЕН ЧАС ПРЕДМЕТ/И Явява/т се:
02.05.18г. сряда 10:30 ИТ А.Р.
03.05.18г. четвъртък 10:30 Свят и л.; ФЕ Г.С., А.Р.; Л.Т., Б.Б., М.С.
03.05.18г. четвъртък 13:30 ФВС А.Р.
04.05.18г. петък 13:30 История Л.Т., Г.С.,М.Г.,А.Р.; С.И.
08.05.18г. вторник 11:00 БЕЛ Л.Т., Б.Б.; М.С., Г.С., М.Г., А.Р., И.И., С.И.
09.05.18г. сряда 10:00 Геогр.; Физика Г.С.; А.Р.
09.05.18г. сряда 13:30 предприем./зип/ А.Р.
10.05.18г. четвъртък 09:30 АЕ Л.Т., Г.С., Е.Г., М.Г., А.Р.
11.05.18г. петък 11:00 Математика Л.Т., М.С., Г.С., М.Г., А.Р., И.И., С.И.
14.05.18г. понеделник 10:30 Инфроматика А.Р.