График за консултации и втора поправителна сесия 7-8-11 клас - МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017г.