Изработка на мартеници

"Предмартенска треска" в ЦДО начален етап.

Учениците с голямо желание и старание изработиха своите мартеници, превръщайки червените и бели нишки в обредна украса за здраве.