Изработване проекти за 3.март от учениците от 1.б клас

 Учениците сами намериха снимков материал и информация, работиха усилено и с желание, като сформираха екипи. Чрез своите проекти, те  изказват своята благодарност към всички герои взели участие в освобождението на България.