Извънкласни форми

  • Спортни- художествена гимнастика, футбол и др.
  • Създаване и работа на “РАДИО 23”, издаване на вестник.
  • Създаване и работа на Ученически съвет с цел демократизиране на училището и постигане на учебно- възпитателните цели.

Традиции в:

  • Провеждане на “Ден на отворените врати”, съчетан с отбелязването на български народен обичай.
  • Провеждане Концерт на училището
  • Завоюване на награди в ученическите спортни игри.
  • Участия в съсзтезания, организирани от БЧК, СПАБ и др.
  • Поднасяне подарък за училището от завършващия Випуск.
  • Съвместното планиране, организиране и реализиране на дейностите с Училищното настоятелство към 23 СОУ.

 

 

Протокол - комисия за разглеждане и класиране на документи за участие в платени извънкласни дейности за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 години

Протокол - комисия за разглеждане и класиране на документи за участие в платени извънкласни дейности за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 години
Още