Извънкласни дейности- графици ПЪРВИ срок- 23/ 24

Уважаеми родители и ученици,

 

Моля да се запознаете с графиците за провеждане на извънкласни дейности:

  • платени,
  • безплатни,
  • по НП "Заедно в изкуствата и спорта",
  • към бюджета на 23.СУ.

 

Моля да видите прикачените файлове.

 

Поради отпадане на групи по занимания по интереси към бюджета на 23.СУ, считано от м. Декември.23г., моля да видите новия график от прикачения файл.

 

от УР