Извънкласни дейности- графици ВТОРИ срок- 23/ 24

Уважаеми родители и ученици,

 

Моля да се запознаете с графиците за провеждане на извънкласни дейности:

  • платени;
  • по НП "Заедно в изкуствата и спорта";
  • към бюджета на 23.СУ.

 

Моля да видите прикачените файлове.

 

от УР