Kid's Art Contest

Илия Любомиров Петров от 3.В клас получи сертификат за участие в  Kid's Art Contest "Frogs are green".