КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФИНАЛНИЯ КРЪГ НА КОНКУРСА АКЦИЯ „СПАСИ ЗАЕТОСТТА”

*** English text below ***
КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФИНАЛНИЯ КРЪГ НА КОНКУРСА
АКЦИЯ „СПАСИ ЗАЕТОСТТА”
иницииран от министър Деница Сачева

1 МЯСТО – АПГ ДЖУНИЪР, НТБГ София
УТФ “АПГ Джуниър” ООД
E-mail: apg.jnr@gmail.com
Училище: Национална търговско-банкова гимназия, град София
Управител: Николай Стоименов
Ръководител: Маргарита Коцева

2 МЯСТО – ЦИБУС ЕКСПРЕС, 23 СУ ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ, София
УТФ „Цибус Експрес“ ООД
E-mail: CibusExpress.Curie23@gmail.com
Управител: Калин Данчев
Ръководител: Албена Костова

3 МЯСТО - ЛИНДСТРЬОМ ЮТС, 23 СУ ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ, София
УТФ „ЛИНДСТРЬОМ ЮТС” ООД
E-mail – rentus.23su@gmail.com
Управител – Красимира Александровa Бориславова
Ръководител – Иванка Ванкова

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА / SPECIAL AWARD

SKRITA MESTA
Skrita mesta, d.o.o.
E-mail: up.skritamesta@gmail.com
School: Šolski center Postojna, Postojna, Cesta v Staro vas 2, SLOVENIA
PE manager: Lara Grilc
PE trainer: Uroš Turk

LADY’S
Lady’s SRL
E-mail:cosmeticeladys5@gmail.com
School, city, county:Tehnological High School “Costache Conachi” Pechea, Galati
PE manager:Radu Robert-Andrei
Trainer/Teacher:Lovin Daniel

НАГРАДИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, СПЕЧЕЛИЛИ ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО И СПЕЦИАЛНИТЕ НАГРАДИ ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МТСП ЩЕ СЕ СВЪРЖАТ С ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА НАЧИНА НА НАГРАЖДАВАНЕТО.

*********

FINAL RESULTS FROM THE COMPETITION – ACTION “SAVE EMPLOYMENT”, initiated by the Ms. Denitsa Sacheva, Minister of Labor and Social Policy of Bulgaria

1st place – APG Junior, National Trade and Banking High School, Sofia
PF APG Junior Ltd.
E-mail: apg.jnr@gmail.com
Manager: Nikolay Stoimenov
PE Trainer: Margarita Kotseva

2nd place – Cibus Express, 23 High School Frederic Joliot-Curie, Sofia
PF Cibus Express Ltd.
E-mail: cibusexpress.curie23@gmail.com
Manager: Kalin Danchev
PE Trainer: Albena Kostova

3rd place – Lindstrom Youths, 23 High School Frederic Joliot-Curie, Sofia
PF Lindstrom Youths
E-mail: rentus.23su@gmail.com
Manager: Krasimira Borislavova
PE Trainer: Ivanka Vankova

Special Award
SKRITA MESTA
Skrita mesta, d.o.o.
E-mail: up.skritamesta@gmail.com
School: Šolski center Postojna, Postojna, Cesta v Staro vas 2, SLOVENIA
PE manager: Lara Grilc
PE trainer: Uroš Turk
LADY’S
Lady’s SRL
E-mail:cosmeticeladys5@gmail.com
School, city, county:Tehnological High School “Costache Conachi” Pechea, Galati
PE manager:Radu Robert-Andrei
Trainer/Teacher:Lovin Daniel

THE AWARDS OF THE PARTICIPANTS WHO WON FIRST, SECOND AND THIRD PLACE AND THE SPECIAL AWARDS WILL BE GIVEN BY THE MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL POLICY (MLSP).
REPRESENTATIVES OF MLSP WILL CONTACT THE WINNERS OF THE COMPETITION TO SPECIFY THE MANNER OF THE AWARDING.