КЛАСИРАНИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - ХОРЕОГРАФСКА ПАРАЛЕЛКА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДОБРЕ ДОШЛИ В 23.СРЕДНО ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ"

 

СПИСЪК КЛАСИРАНИ НА 04.06.2021 ГОДИНА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - ХОРЕОГРАФСКА ПАРАЛЕЛКА

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - 2021/2022 година

1. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование.

2. Медицинска бележка от личен лекар - за хореографска паралелка.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ

07.06.2021 - от 08:30 до 17:00 часа

08.06.2021 - от 08:30 до 17:00 часа

09.06.2021 - от 08:30 до 17:00 часа

10.06.2021 - от 08:30 до 17:00 часа

11.06.2021 - от 08:30 до 17:00 часа

Училищното ръководство е създало необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки.

Необходимо е всички да носят лични предпазни средства - маска, ръкавици и химикал.

Училищно ръководство 23.СУ

13.06.2021 година

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ПРИЕТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

14.06.2021 - от 08:30 до 17:00 часа

15.06.2021 - от 08:30 до 17:00 часа

16.06.2021 - от 14:00 до 17:00 часа - НВО 7 и 10 клас

17.06.2021 - от 08:30 до 17:00 часа

18.06.2021 - от 14:00 до 17:00 часа - НВО 7 и 10 клас