Коледа и българските традиции

На 14 декември 2022 година бе проведена открита педагогическа практика на тема: "Коледа и българските традиции", съвместно подготвена от Светла Кацарова - старши учител по БЕЛ, Таня Нинова - главен учител по музика и Димитра Бобанац - старши учител по изобразително изкуство, с учениците от 5А и 5Б клас. Децата представиха интересни исторически сведения за корените на коледарските ритуали, разсъждаваха върху тях и образите в една от най-старите български фолклорни приказки "Тримата братя и златната ябълка"; пресъздадоха прекрасните благословии на коледарите, попяха, а заедно с тях и публиката от учениците от 6а клас, преподаватели, училищното ръководство. Както традицията повелява, коледарите и гостите бяха почерпени с блюда, които присъстват на трапезата на Бъдни вечер. Наред с магията на словото и музиката празнична атмосфера създадоха рисунките на учениците от 5.клас на тема: "Старите български къщи" и "Коледари".