"Концерти във фоайето"

" 5а клас и приятели "- във вторник и четвъртък , от 9.50  ч. до 10.10 ч. / в голямото междучасие на първа смяна /,във фоайето на 4 етаж. Във вторник приятелите ще са от 2-в клас, а в четвъртък - от 5б и 1б класове.