Конкурс за извънкласни дейности 2018/2019 година - удължаване на срока

23 СУ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ“

 

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПЛАТЕНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА  УЧЕБНИТЕ  2018/2019г, 2019/2020 и 2020/2021, СЪГЛАСНО ЧЛ.4 И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.12, АЛ.4 ОТ ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА,  В СИЛА ОТ  06.04.2017г. ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ С РЕШЕНИЕ № 118 ОТ 15.03.2018г . НА СОС  И ЗАПОВЕД № У-492/04.06.2018г. НА ДИРЕКТОРА НА 23 СУ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ“ ЗА СЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ:

 

  • ТАЕКУОН - ДО - 1-6 КЛАС

 

 

СРОКЪТ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 22.06.2018г. ВКЛ

За повече информация вижте прикачените файлове.